Zdroj: Repro YT Hornbach CZ
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA

RPR: LIDÉ SI STĚŽOVALI NA FOODORU, RŮŽOVÉHO SLONA I STREAM.CZ

5. 7. 20245. 7. 2024
Rada pro reklamu letos zatím obdržela deset stížností. Jedna z reklam byla posouzena jako závadná.

Za první letošní pololetí dorazilo Radě pro reklamu (RPR), jež se na českém trhu snaží prosazovat „čestnou, legální, decentní a pravdivou reklamu“, celkem deset stížností, z nichž sedm bylo shledáno jako nezávadných, dvě se neposuzovaly a jedna byla v rozporu s Kodexem RPR.

Na základě stížnosti České asociace pojišťoven označila Arbitrážní komise RPR za závadnou reklamu společnosti Krotitelé smluv. Ta v rámci své komunikace uvedla reklamní spot, v němž tvrdí, že smlouvy na životní pojištění uzavřené v letech 2001 až 2013, které stále běží nebo jsou ukončeny pár let zpět, jsou neplatné. Podle RPR je „vzhledem k ohromnému množství uzavřených smluv vyloučeno, aby zadavatel znal obsah všech uzavřených smluv, a mohl tudíž tvrdit to, co tvrdí tak, aby mohl obhájit, že tvrzení uvedená v jeho kampani nejsou klamavá“. RPR dále vysvětluje, že běžný spotřebitel při běžné pozornosti musí poznat, zda tvrzení v reklamě uvedená jej neuvádí v omyl. Společnost Krotitelé smluv se proti rozhodnutí ohradila, dané tvrzení v reklamě podle ní není ani klamavé, ani neetické, ale je v mantinelech reklamy, zjednodušení a přehánění.Z dalších reklam, na které byly podány stížnosti, ale byly RPR vyhodnoceny jako nezávadné, lze zmínit například Foodoru. Soukromá osoba si stěžovala na FB příspěvek s tím, že „dítě při zhlédnutí této reklamy, která mezi jeden z projevů dospělosti řadí právě konzumaci zmrzliny k snídani, začne pochybovat o správnosti rozhodnutí svých rodičů, a považuje ji za neetickou“. Foodora se proti stížnosti bránila mimo jiné slovy, že kreativní koncept „Protože chci“ je postaven na vizi „Je nutné se odprostit od uvažování, které nám nedovoluje dělat to, na co máme chuť“. Navíc je toho názoru, že „zobrazení situace s mladou dospělou osobou, která si volí nekonvenční snídani, je kreativním prvkem, který není v rozporu s obecně přijímanými etickými normami.“Stížnost přišla i na reklamu značky Orbit, která patří do portfolia společnosti Mars. I tento reklamní spot byl stěžovateli označen za nevkusný a nevhodný. Zadavatel reklamy na svou obranu uvedl, že jeho reklama je „slušná a čestná, nenavádí žádným způsobem k porušování právních předpisů, nepodporuje žádné závadné chování“. RPR rozhodla, že z pohledu Kodexu reklamy je nezávadná.Se stížností se potýkal letos také Seznam, u jehož reklamy na podporu služby Stream.cz se stěžovatelka domnívala, že ukazovat návodné násilí s ukradením auta a zejména dítěte v kočárku je nepřípustné. Seznam na svou obranu vysvětlil, že „z celkového zpracování a kontextu daného spotu je zřejmé, že pracuje s výrazným prvkem nadsázky a že například herec ztvárňující ‚zločince’ je spíše z kategorie nezkušeného a nešikovného jedince. Stejně tak v sekvenci o mamince s kočárkem je zřejmé, že ve spotu figuruje panenka dítěte.“ Reklama odkazovala na historicky známé protipirátské kampaně, které již na počátku tohoto tisíciletí využívaly zejména kinosály po celém světě nebo také distributoři DVD nosičů a které se dočkaly mnoha parodií, nejznámější pravděpodobně v rámci seriálu The IT Crowd. RPR shledala reklamu jako nezávadnou.

Stížnost přišla i na e-shop s erotickými pomůckami Růžový slon. Podle stěžovatelky je jeho reklama nevhodně cílená na děti, a je tedy neetická. Opírala se přitom o zvolený název obchodu a s ním spojená vyobrazení. E-shop se ohradil s tím, že jeho maskot, růžová postavička slona, je hravý a veselý. „Nevidíme žádný důvod, proč by se měl dotyčný stěžovatel domnívat, že porušuje dobré mravy, podporuje závadné chování nebo ohrožuje vývoj dětí. Jde o postavičku, kterou bychom mohli vidět třeba v kreslených seriálech pro děti a nikdo by se nad ní podle našeho názoru nepohoršoval. Stejně tak nad naším názvem Růžový slon. Ani ten není v rozporu se zákonem, jde o neutrální až pozitivní spojení,“ píše ve svém vyjádření s tím, že značka ve veřejném prostoru komunikuje bez vulgarismů, vyobrazování nahoty nebo explicitních výrazů. Arbitrážní komise RPR stížnost neposuzovala, protože se nejedná z pohledu Kodexu reklamy o reklamu, nýbrž o název společnosti.

Ukázka maskota Růžového slona, zdroj: repro Vimeo Ruzovyslon.cz


Přehled všech kauz, kterými se letos Rada pro reklamu již zabývala, naleznete na jejích stránkách.

Zdroj: mediaguru.cz

Načítání dalších...