PROČ SE ČEŠI VÍC DÍVAJÍ NA TELEVIZI? LONI TO BYLY ČTYŘI HODINY DENNĚ

15. 6. 2022
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY DOMÁCÍ DOPORUČUJEME TRENDY
Ani mohutný nástup sociálních sítí a streamovacích služeb neodradil české diváky od sledování klasických lineárních televizních kanálů. Ba co víc, jejich sledovanostviz Rating kontinuálně roste až na loňské rekordní čtyři hodiny denně (přesněji řečeno čtyři hodiny a dvě minuty). To je mimochodem o 48 minut denně více než v roce 2007, jak upozornila agentura Nielsen Admosphere, která pro Asociaci televizních organizací (ATO) zajišťuje elektronické měření televizní sledovanostviz Ratingi.

Sledovanostviz Rating TV v ČR tedy ukazuje neklesající trend. Pokud bychom se ale soustředili na sledovanostviz Rating televizních programů v reálném čase, tedy na prosté zapnutí televize a sledování toho, co zrovna daný program nabízí v živém vysílání, čísla se za posledních devět let prakticky nezměnila.Jestliže v roce 2012 podle Nielsenu Češi trávili denně v průměru 3 hodiny a 31 minut sledováním živého vysílání televizí, loni to byl úplně stejný čas. A v průběhu posledních 11 let se tato doba měnila jen málo – od 3 hodin 28 minut do 3 hodin 39 minut. Tak kde se vzal ten stabilní růst až na více než čtyři hodiny sledování televizeV kontextu PEM je to taková televizní aktivita respondenta, která zahrnuje:

Živé sledování televize (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač zobrazující živé vysílání TV kanálu (tj. v reálném čase), a přihlášení této osoby prostřednictvím TV metrového systému.)
Nahrávání (Zaznamenávání televizního vysílání videorekordérem nebo jiným zařízením, které to umožňuje. Nahrávání může být prováděno na jiném TV kanálu, než který je živě sledován. U nahrávání není známa osoba, pouze domácnost. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Přehrávání (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač a videorekordér, DVD nebo jiné zařízení, které to umožňuje, který přehrává obsah záznamu ze zapnutého videa, DVD či jiného zařízení podobné funkčnosti. Nerozlišuje se původ záznamu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.)
Sledování teletextu (Definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač, na kterém je naladěn neprůhledný teletext libovolného TV kanálu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování. Sledování průhledného teletextu se považuje za živé sledování.)
denně, který Nielsen deklaruje za loňský rok? Jde o fenomén tzv. odložené sledovanostviz Ratingi, tedy zpětného zhlédnutí vysílání z televizních archivů pomocí TimeShiftviz Odložené sledováníu. Od roku 2012 se totiž tato odložená sledovanostviz Rating započítává do celkové sledovanostviz Ratingi a pořady sledované z archivu si mohou připočíst diváky dokonce ještě sedm dní poté, co byly reálně živě odvysílané v lineárním vysílání.


Osmina denní sledovanostviz Ratingi připadá na archivy


Pokud před 11 lety tvořila odložená sledovanostviz Rating v průměru jen jednu sekundu denně, v roce 2016 to bylo už pět minut, v roce 2019 skoro čtvrt hodiny a loni téměř 33 minut (viz graf od Nielsen Admosphere níže). To už představuje celou osminu celkové denní sledovanostviz Ratingi (!) a tento podíl bude podle všeho i nadále stoupat. Diváci stále více dávají přednost možnosti sledovat oblíbené pořady v době, kdy na ně mají čas, a ne ve chvíli, kdy jim je nabízí dramaturgie konkrétního televizního kanálu. Z hlediska věkových skupin diváků takto nejvíce sledují televizi lidé v produktivním věku od 25 do 64 let (dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. za loňský rok). Nejde přitom jen o TimeShiftviz Odložené sledování, ale i využívání archivu pořadů před HbbTV a online archivy, pokud je divák sleduje na hlavním televizoru v domácnosti.Otázkou zůstává, co se zvyšující se sledovanostviz Ratingí televizí (v součtu živé a odložené sledovanostviz Ratingi) udělají postcovidové roky. Rekordních čísel totiž dosahovala v letech 2020 a 2021, kdy lidé trávili kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru více času doma. Po uvolnění opatření se lidé vrací k dalším volnočasovým aktivitám a televizní sledovanostviz Rating může stagnovat. Ne tak podíl odložené sledovanostviz Ratingi na celkovém času věnovanému televiznímu vysílání. Což je mimochodem důvod, proč se skupina FTV Prima rozhodla zakročit proti možnosti přeskakování reklamních bloků u zpětně zhlédnutých pořadů v rámci nabídek operátorů IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná.. ReklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
se prodává na sledovanostviz Rating a pokud ji divák může v archivu přeskočit, musí televize dodat inzerentovi sledovanostviz Rating jeho spotu jinde.

Přeskakování reklam je problém, který trápí i Novu


Televizní reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
se totiž nakupuje dopředu na určitý počet diváků a ten televize musí klientovi dodat v podobě tzv. GRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy.´s, tedy garantovaného zásahu zvolené cílové skupiny. Konkrétně FTV Prima měla v nedávné minulosti velký problém dodat nakoupené GRPPoužívá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu. V množném čísle se uvádí také jako GRPs nebo GRPy.´s, protože se jí nedostávalo volného reklamního prostoru na svých volně šířených kanálech. Proto v krátkém čase vznikly programy Prima Star a Prima Show (a také CNN Prima News) a proto si také FTV Prima udržuje v pozemním vysílání stanici Prima +1, tedy časově o hodinu posunutý hlavní kanál Primy. Každý nový lineární program je z hlediska provozních nákladů levnější než ten předchozí (pokud se nejedná o specialitu, jakou je zpravodajská televize nebo sportovní kanál), dá se zaplnit akvizičním obsahem, který televize zopakuje na několika programech krátce po sobě, nebo původními pořady z archivu.

Zvyšujícím se podílem odložené sledovanostviz Ratingi se ale zvyšuje i podíl diváků, kteří v takto zpětně přehrávaných pořadech přeskakovali reklamní bloky, a to už televize docela finančně cítí. Že to není problém jenom u Primy, potvrdil na nedávné odborné konferenci DIGIMEDIA 2022 technický ředitel konkurenční TV Nova Josef Uher, podle něhož i tato televize jedná s operátory IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. o zákazu přetáčení reklamních bloků. Na rozdíl od Primy ale Nova nechce s diváky ani operátory IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. „bojovat“, ale spíše vysvětlovat, aby se tato aktivita neobrátila proti ní. Prima kvůli přetáčení reklam natočila spotovou kampaň, jejíž dopad je ale diskutabilní a u mnohých diváků může mít kontraproduktivní dopad. Jisté je, že odložená sledovanostviz Rating bude hrát stále důležitější roli a přeskakování reklam by tak bylo stále palčivějším problémem.

Zdroj: televizniweb.cz

Načítání dalších...