PROČ JSOU QR KÓDY BUDOUCNOST KREATIVNÍ REKLAMY

2. 6. 2022
Zdroj: Freepik.com
AKTUALITY TRENDY ZAHRANIČNÍ
Nejde o nový fenomén. ReklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
na Super Bowlu od Coinbase ale využila nový přístup k tomu, čím se mnozí zabývají - QR kódům. Bezkontextová reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
s QR kódem byla tak úspěšná, že generovala větší návštěvnost, než mohla aplikace společnosti zvládnout. Pravděpodobně zvolila naprosto mimořádnou taktiku, jak upoutat diváky v jednom z nejnáročnějších reklamních prostředí - v obývacím pokoji.


Rychlý nárůst popularity streamovacích služeb spolu se zavedením chytrých televizorů naznačují, že televizi sleduje více spotřebitelů než kdy dřív. Podle TVision Insights se však 29 procent očí v obývacím pokoji na obrazovku nedívá, když začne reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
. Nabízí se otázka: sledují vůbec diváci televizní reklamy, do jejichž výroby inzerenti investují tisíce?

Pozornost spotřebitelů v této době přitahuje sto různých věcí. Když inzerenti přemýšlejí, jak získat pozornost cílového publika, kreativita a inovace budou nutně hrát kritickou roli. Jde jim o to, aby si diváci jejich reklamy vůbec všimli, natož aby něco udělali. Jak tedy můžou inzerenti posunout své reklamy na vyšší úroveň? Jedna odpověď zní: pomocí kreativní technologie. Tím zvýší svou přítomnost a pozvednou výsledný výkon.

Zaujetí diváků


Jak většina inzerentů ví, hlavní prioritou je relevance. Výzkum ukazuje, že 79 procent diváků bere během komerční přestávky do ruky mobil. 73 procent respondentů uvádí, že by byli ochotnější věnovat pozornost reklamám, které by lépe cílily na jejich osobní zájmy.

Jakmile zaujmete duševně, otázka zní, jak zaujmout fyzicky. Vzhledem k tomu, že valná většina diváků už má v ruce telefon, logické řešení jsou QR kódy. Může ale stačit reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
, která se drží tradičního formátu? To je ta pravá výzva.

Coinbase nenabízel žádné pobídky, jejich realizaci s QR kódem je třeba považovat za výjimku, ne za pravidlo. Právě proto by značky neměly spoléhat na replikaci úspěšného přístupu Coinbase. Místo toho by měly uplatnit pragmatičtější přístup, který řeší „reálnější“ problémy.

Značky mohou spojit tradiční reklamní formát s dalšími technikami pro zaujetí diváků, které mohou kreativní technologie nabídnout. Díky tomuto spojení mají nejen sílu vybočit v prostředí CTV z davu. Mohou svým divákům také nabídnout životně důležitou ingredienci, která jim chybí: pobídku. Značky mohou například čerpat sílu z „rozšíření nativní reklamy“ nebo kreativních doplňků, které bez problémů navazují na sledovaný obsah. Pozornost diváků tak vrátí zpět k televizi, kde běží vaše reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
, a předají jim skutečně osobní poselství. A přimějí je k akci.

Může to vypadat náročně, ale skutečnost je taková, že se správnými vylepšeními je možné zaujetí pro televizní reklamu desetinásobně zvýšit. Poslední zpráva zjistila, že s kreativními doplňky, jako jsou rozšíření nativní reklamy, mohou inzerenti dodávat reklamy, které jsou stejně zajímavé jako televizní obsah (46,3 procenta). Zaujetí se tak zvýší ze 44,2 procenta na 46,1 procenta.

Párování tradiční reklamy s nativním „rozšířením“ inzerentům umožňuje zaujmout pozornost diváků. Jak? Rozšíření nativní reklamy se bez problémů vejdou do komerční přestávky. Obrátí pozornost diváků zpět k televizi a přinutí je aktivně přemýšlet. A nakonec je přimějí, aby se o určitém tématu nebo námětu dozvěděli víc. Výzkum ukázal, že tradiční televizní reklamy spolu s nativním rozšířením přinesly 97 procent vizuální pozornosti, zatímco tradiční reklamy bez rozšíření mají pouze 91 procent vizuální pozornosti.

Ať jde o QR kódy nebo „rozšíření“ nativní reklamy, dnes je mnohem důležitější než dřív, aby inzerenti objevili kreativní způsoby zapojení technologie do svých reklam. A můžou to udělat následovně.

Budoucnost kreativní reklamy


Existuje několik klíčových prvků, na které je třeba se zaměřit, pokud zapojujeme do reklamní kampaně kreativní technologii, abychom diváky zaujali. Patří k nim pozornost, emoce, kognitivní náboj a vzrušení. U tradiční reklamy si informace zapamatovalo 68 procent diváků. Spojení reklamy s rozšířením nativní reklamy dosáhlo míry zapamatovatelnosti 76 procent.

To znamená, že si inzerenti, kteří chtějí své reklamy pozvednout, musí položit otázku: zaujme moje reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
pozornost diváka? Vyvolá emocionální reakci a zvýší zájem? Jsou diváci schopní jednoduše zpracovat předložené informace? A vidí diváci v mé reklamě duševní stimul?

Pokud inzerenti chtějí vytvořit reklamy, které k jejich publiku skutečně promlouvají, musí rozeznat rozdíl mezi „relevantní“ a „personalizovanou“ reklamou. Musí se ujistit, že tvoří reklamy, které jsou vhodné pro každého jednotlivého diváka. Pak se mohou zaměřit na to, o co se jejich diváci zajímají. A diváci se naopak aktivně zapojí do jejich reklam.

Budoucnost reklamy v CTV nabídne značkám natolik intenzivní agilitu, že se jejich sdělení může doslova měnit jako počasí. Úspěch reklamy závisí na kvalitě a kreativitě sdělení, ne na vynaložených penězích.

QR kódy společně s další kreativní technologií, jako jsou rozšíření nativní reklamy, mohou pomoci definovat schopnost značek odlišit se a zaujmout diváky. CTV se stále posouvá na vyšší úroveň. Spotřebitelská zkušenost s reklamou je proto důležitější než dřív. To znamená, že cílem značek by mělo být osvojení čím dál kreativnějších reklamních technik, které nabízejí podobnou úroveň zaujetí a agility. Když si inzerenti stanoví jako prioritu inovaci a kreativitu, bude se jim v noci lépe spát. Budou totiž vědět, že vytvářejí reklamy, které jsou lákavé, zajmou pozornost diváků a poskytnou ten nejlepší možný reklamní zážitek.

Zdroj: ana.net

Načítání dalších...