PŘESTOŽE JE PŘIPOJENÁ TELEVIZE NA VZESTUPU, MÁ CO DĚLAT, ABY PŘESVĚDČILA MARKETÉRY O SVÉ EFEKTIVITĚ

18. 5. 2023
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY VÝZKUM ZAHRANIČNÍ
Zjištění z páté výroční marketingové zprávy společnosti Nielsen ukazuje, že marketéři si na zvětšující se roli CTV v mediálním prostředí ještě nezvykli. Průzkum mezi více než 1 500 globálními marketingovými profesionály zjistil, že pouze 19 % značek vnímá OTT/CTV jako "extrémně efektivní". Ve vnímání účinnosti reklamy ze strany marketérů zaostává CTV za sociálními médii, online a mobilním videem.

Zdroj: Nielsen 5th Annual Marketing Report


Data z Nielsen 5th Annual Marketing Report ukazují, že:

  • Pouze 19 % značek vnímá OTT/CTV reklamu jako "extrémně účinnou".

  • Pouze 18 % dotázaných společností Nielsen tvrdí, že si jsou "extrémně jisti" měřením návratnosti investic do CTV reklamy.

  • Nicméně 84 % globálních marketérů plánuje v roce 2023 investovat do videostreamových kanálů.


Někteří zadavatelé reklamy zatím nejsou přesvědčeni, že propojená televize (CTV) je stejně efektivní jako jiné formy digitální reklamy, jako jsou sociální média a online video.

Podobně nejsou marketéři přesvědčeni o své schopnosti přesně měřit CTV. Pouze 18 % dotázaných společností Nielsen tvrdí, že jsou "extrémně přesvědčeni" o tom, že dokáží měřit návratnost investic do reklamy v oblasti CTV, zatímco u sociálních médií je to 29 % a u online a mobilního videa 23 %. Podobnou míru skepse vykazují marketéři i v případě měření podcastů a digitálního audia.

Tyto obavy však marketéry nezastavily před přidělováním rozpočtu na kampaně v oblasti CTV. Společnost Nielsen zjistila, že 84 % globálních marketérů plánuje v roce 2023 investovat do kanálů pro streamování videa, přičemž téměř pětina (18 %) uvádí, že plánuje meziročně zvýšit rozpočty na OTT/CTV o více než 50 %, přičemž v roce 2022 se k tomu zavázalo pouze 13 %.

Značky investující do CTV sledují měnící se vzorce spotřeby mezi diváky. Tento trend je globální: v Mexiku vzrostl podíl streamingu na 15,2 % celkového využívání TV v prosinci 2022, streamovaný obsah zasahuje i více než 50 % thajských televizních diváků.Zdroj: warc.com


Načítání dalších...