MONITORING: REKLAMNÍ INVESTICE V MÉDIÍCH LETOS RYCHLE ROSTOU

19. 5. 2022
Zdroj: Shutterstock.com
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA
Monitorované reklamní investice v médiích v dubnu meziročně vyrostly téměř o čtvrtinu. Za první čtyři měsíce 2022 jsou pak vyšší o 15 procent, ukazuje monitoring Nielsen Admosphere.

Celkové monitorované reklamní investice v médiích za první čtyři letošní měsíce se podle monitoringu AdIntel od Nielsen Admosphere meziročně zvýšily o 15 % . Jejich celkový hrubý objem přesáhl za toto období 30,5 mld. Kč. Výrazněji se pak monitorované reklamní investice v médiích zvýšily v letošním dubnu, kdy vykázaly 23% růst.

Pandemie covid-19 loni srazila především reklamní výdaje do outdoorové reklamy a právě venkovní reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
je v dubnu v meziročním srovnání mediatypem s nejvyšším nárůstem (+77 %). Vysoké nárůsty si v dubnu připsaly i rádia (+35 %), televize (+22 %) a také objem investic v tisku se podle monitoringu navýšil dvouciferně (+15 %).

DataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. monitoringu za první čtyři měsíce roku 2022 tak ani nenaznačují zpomalení nebo pokles investic v souvislosti s válkou na Ukrajině, na což upozorňovali někteří zástupci mediálních provozovatelů.V přehledu není uváděn internet, protože monitoring reklamních investic postihuje jen display reklamu a videoreklamu a neobsahuje tak všechny formy internetové reklamy. Jak ale vyplývá z dat projektu AdMonitoringJeden z projektů SPIR, který sleduje výdaje do celoplošné internetové reklamy. Je založen na kombinaci postupů – přímých deklaracích spolupracujících médií, monitorovacím robotovi a zpětné kontrole ve spolupráci s mediálními agenturami. Výstupy přinášejí informace o výši reklamních investic a proběhlých a aktuálních kampaních až do úrovně jednotlivých vizuálů (kreativ), které se ukládají do databáze. Mezi hlavní formy sledované reklamy patří obrazová, flashová, textová a kombinovaná reklama. za první kvartál letošního roku, je i v rámci tohoto mediatypu registrován růst, a to především v programatické display reklamě.

Znovu připomínáme, že dataV oblasti mediálního marketingu se jedná o informace o spotřebitelích, které zahrnují mimo jiné nákupní chování, osobní zájmy nebo psychografiku. Vlastníkem dat je buď klient/inzerent nebo mohou být získána od externích poskytovatelů. „Deklarovaná data“ jsou informace o pohlaví, adrese, věku, ale i postojích či hodnotách a jsou poskytnuta s přímým souhlasem jednotlivých osob, zatímco „pozorovaná/zaznamenaná data“ jsou shromažďována např. pomocí souborů cookies, které sledují preference a zájmy napříč internetem. z monitoringu investic neodrážejí skutečný finanční objem věnovaný na nákup reklamního času a prostoru. Jsou především indikátorem vývojového trendu.

Zdroj: mediaguru.cz

Načítání dalších...