LINEÁRNÍ TV REKLAMU LZE DÍKY HBBTV CÍLIT A PERSONALIZOVAT

15. 11. 2022
Zdroj: HbbTV.org; Tomáš Martínek
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA TRENDY
HbbTV řešení může do lineární TVLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. reklamy přinést personalizaci a cílení. Z online reklamy mají provozovatelé online videa získat do pěti let více než trojnásobek příjmů než z prodeje online předplatného. I o tom se mluvilo na HbbTV Symposiu.

Díky technologii HbbTV se může do živého (lineárního) televizního vysílání dostat cílené a personalizované reklamní sdělení. První testy a realizace takového řešení se už uskutečnily, vyplynulo z odborného mezinárodního setkání HbbTV Symposium, které se v minulém týdnu uskutečnilo v Praze.

Například italská mediální společnost Mediaset prezentovala na konferenci své zkušenosti s nahrazováním reklamy v lineárním vysílání cíleným reklamním sdělením s využitím HbbTV. Díky dynamickému vkládání reklamy do lineárního vysílání je tak možné reklamu cílit a dosáhnout toho, že na každém zařízení se zobrazuje jiný reklamní spotKrátká část vysílání televizního kanálu, jejímž obsahem je reklama či reklamní sdělení. Začátek a konec reklamního spotu je určen s přesností na jednu sekundu. Reklamní spot musí být vždy zahrnut do reklamního bloku, i kdyby v reklamním bloku byl pouze jeden reklamní spot.. Mezi dynamickou reklamou a lineární reklamou lze rychle přepínat, popsal Andrea Conte z firmy Publitalia '80, která na reklamním trhu zastupuje televizní stanice skupiny Mediaset.

Společnost DTG zase na britském trhu zjišťovala, nakolik je možné využít pro nahrazování lineární reklamy reklamou cílenou stávající zařízení pro příjem video obsahu. Zjistila přitom, že zhruba polovina stávajících zařízení v britských domácnostech určených pro sledování obsahu zdarma může být využita pro adresované sdělení. Asi 65 % zařízení (absolutně 7 milionů), na kterých lze využívat HbbTV, je v současnosti na britském trhu schopno zvládnout nahrazení reklamy v požadované kvalitě. Díky tomu lze tak zvýšit inkrementální reach kampaní, vylepšit cílení i parametry ROIUkazatel návratnosti investic, který dokáže kvantifikovat, kolik vydělá každá koruna investovaná do reklamy. Může být vyjádřen v procentech, korunách, eurech, dolarech apod. zadavatele a také zvýšit relevanci reklamních sdělení pro diváky, popsala účastníkům konference Ranjeet Kaur z DTG. Do roku 2030 se podle jejích slov předpokládá, že se podíl zařízení, na kterých bude možné přepínat mezi lineární a cílenou reklamou, zvýší na 80 až 90 procent.

Personalizovaná a cílená reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
je podle Andrea Prahla z RTL Deutschland pro vysílatele klíčová, a to v souvislosti s měnícími se zvyklostmi příjemců i proměně mediálního a reklamního prostředí, ve kterém digitál získává každoročně silnější postavení. „Zadavatelé stále využijí TV reklamu, ale mají rádi výhody digitální reklamy – přesné cílení i větší množství měnících se kreativ, což znamená, že se tradiční televizní prodej musí přizpůsobit," nastínil s tím, že právě HbbTV reklamy mohou být cestou. Zájemce z řad vysílatelů vyzval, aby se připojili k iniciativě, která vznikla v Německu a ve které se sdružily televizní skupiny RTL a ProSiebenSat.1. Jejím cílem je standardizovat užívání cílené reklamy (HbbTV TA) po technologické stránce. „Je to šance začít a uvést řešení v život. Má přinést především technické řešení a umožnit tak i obchodní rozvoj této platformy v jasném prostředí," nastínil.

Podle prognózy společnosti Omdia se reklamní příjmy z online TV a videa (catch-up, streaming) do roku 2027 téměř zdvojnásobí a vysílatelé z ní budou získávat více až trojnásobek toho, co od předplatitelů streamovacích služeb. „Trh předplatného je nasycený, je to cyklus, který se pravidelně opakuje. Diváci přecházejí na předplatné, pak už nechtějí platit a vrací se,“ popsal Paul Gray z Omdia. Domnívá se rovněž, že pro budoucnost se ukazují jako funkční hybridní modely reklamy a předplatného a že výraznější roli budou mít také příjmy z gamingu. Jedničkou sledovanosti pak stále zůstává lineární TVLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. a příjmy z lineární TVLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. reklamy tvoří stále většinu celkových příjmů vysílatelů.

Odhad vývoje příjmů online video obsahu do roku 2027, zdroj: Omdia


Čas věnovaný sledování video obsahu v jednotlivých zemích podle platforem, zdroj: Omdia


Záznamy z dvoudenního HbbTV Symposia, které se uskutečnilo 9.-10.11. 2022 v pražském Národním domě na Vinohradech, najdete zde a zde.

Zdroj: mediaguru.cz

Načítání dalších...