Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY TRENDY ZAHRANIČNÍ

HBBTV: JAK VDECHNOUT ŽIVOT TELEVIZNÍMU VYSÍLÁNÍ

1. 4. 20241. 4. 2024
V dnešním rychle se rozvíjejícím světě televizního vysílání už se diváci zdaleka neomezují na pasivní konzumaci obsahu. Očekávají interaktivní, personalizovaný a poutavý zážitek, v jehož rámci se hladce snoubí tradiční vysílání s možnostmi internetu. A to je ta správná chvíle pro HbbTV neboli hybridní širokopásmovou televizi. Pro vysílatele a provozovatele představuje HbbTV skvělou příležitost, jak zpeněžit stávající kapacitu lineárního televizního vysílání s využitím cílené a adresné reklamy. Technologie je vyspělá, dobře otestovaná a připravená k implementaci.

Co je HbbTV?


Hybridní širokopásmová televize (HbbTV) je celosvětová iniciativa, která hladce propojuje tradiční televizní vysílání s internetovým obsahem v televizorech připojených k internetu (CTV) a zařízeních OTT (over-the-top), jako jsou set-top boxy a streamery označované jako „TV stick“ nebo „dongle“. Jedná se o konvergenci různých technologií včetně internetového přenosu dat, televizního vysílání a teletextu. HbbTV podporuje interaktivní funkce, které uživatelům umožňují přístup k informacím na vyžádání. Nabízí širokou škálu obsahu od standardního televizního vysílání až po služby IPTV a podporuje různé formy digitálního televizního obsahu.

Z pohledu diváka nevyžaduje HbbTV lokální instalaci aplikací, protože ty jsou součástí televizního signálu. HbbTV se zaměřuje zejména na poskytování obsahu na celostátní úrovni, což usnadňuje přístup k divákům ve specifických regionech. HbbTV navíc umožňuje navázat s vysílateli partnerství v oblasti propagačních kampaní a nabízí příležitosti pro cílenější reklamu. Vysílatelé mají rovněž přístup ke statistikám sledovanosti v reálném čase, což jim nabízí přehled o chování uživatelů.

Síla spolupráce: Asociace HbbTV
Základem úspěchu HbbTV je Asociace HbbTV, která prostřednictvím spolupráce spojuje vysílatele, provozovatele, výrobce a dodavatele technologií z celého světa. Tato mezinárodní spolupráce je hnací silou vývoje a distribuce technologie HbbTV. Členem Asociace HbbTV, která má v současné době zhruba 80 členů na celém světě, se může stát kterákoli organizace se zájmem o zlepšení televizního zážitku. Asociace HbbTV funguje jako neziskové sdružení registrované ve Švýcarsku.

Asociace HbbTV hraje klíčovou roli, neboť poskytuje nástroje pro harmonizaci a testování standardu HbbTV. To zahrnuje základní komponenty, jako je sada testů HbbTV a referenční aplikace DASH DRM, které zajišťují standardizaci služeb a zařízení HbbTV a jejich bezproblémové fungování na různých platformách.

https://www.hbbtv.org/membership/

Harmonická koexistence: HbbTV a DVB standardy


Jedním z významných aspektů HbbTV je její kompatibilita a schopnost spolupráce se standardy DVB. Projekt Digital Video Broadcasting (DVB) je proslulý svým úsilím o stanovení standardů pro digitální televizi a poskytování médií. Standardy HbbTV a DVB spolupracují s cílem zajistit komplexní televizní zážitek, který integruje vysílání a širokopásmové připojení a nabízí nové obchodní příležitosti.

HbbTV versus DVB-I: Jasné rozdíly
Je důležité objasnit rozdíl mezi HbbTV a DVB-I. Obě technologie si kladou za cíl zlepšit zážitek z televizního vysílání, ale v rámci ekosystému slouží k rozdílným účelům.

HbbTV se zaměřuje na prezentování aplikací a služeb. Naproti tomu DVB-I (Digital Video Broadcasting – Internet) se soustřeďuje na poskytování a vyhledávání televizních služeb přes internet. Zjednodušuje proces objevování a využívání obsahu z jakéhokoli zdroje doručování.

Branding a implementace služeb HbbTV


Ve světě HbbTV je důležité pochopit, že „HbbTV“ není spotřebitelské označení samotných služeb a aplikací. Namísto toho každá země a každý provozovatel definují svůj jedinečný „profil HbbTV“, který poskytuje pokyny ohledně integrace a provozu přijímačů HbbTV s aplikacemi HbbTV.

Aby bylo zajištěno, že služby budou splňovat tyto normy, jsou přijímače, které byly certifikovány a otestovány, přidány na seznam zařízení, který vede poskytovatel služeb. Pouze zařízení z tohoto seznamu pak smí přistupovat k platformě HbbTV. Různé značky, například FreeviewPlay, Info+, meWatch, Freeview Plus, LovesTV, FreenetTV Connect a Boton Rojo, představují rozmanitou nabídku služeb HbbTV, které jsou divákům k dispozici.


Úspěšný příběh HbbTV v Německu
Dopad HbbTV není jen teoretický. Například v Německu jde o hmatatelný úspěch. Podle průzkumu společnosti Teravolt, který byl realizován v roce 2020, změnila televize HbbTV způsob, jakým diváci přistupují k obsahu a jak s ním komunikují. Tento úspěch je patrný ze studie „Platformy televizních aplikací v Německu - aktualizace 2020“, která byla provedena za podpory 12členného panelu odborníků a institutu pro výzkum trhu Facit.

Dynamické vkládání reklamy je klíčovým faktorem pro HbbTV


Dynamické vkládání reklamy (DAI) pomocí HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) představuje významný pokrok, pokud jde o způsob, jakým mohou provozovatelé monetizovat svůj obsah. Provozovatelé čelili tradičně omezení v podobě zobrazování stejných reklam všem divákům bez ohledu na jejich zájmy nebo demografické údaje. Díky DAI prostřednictvím HbbTV mohou nyní provozovatelé vkládat cílené reklamy do živého, lineárního televizního obsahu a televizního obsahu na vyžádání. Tato technologie kombinuje široký dosah tradičního televizního vysílání s přesností digitální reklamy. To funguje na principu plynulého nahrazování vysílaných reklam cílenými reklamami prostřednictvím širokopásmového připojení na zařízeních podporujících HbbTV. To znamená, že se při sledování stejného programu mohou různým divákům zobrazovat různé reklamy, které jsou relevantnější pro jejich individuální profil.
Tento cílený přístup je důvodem, proč je DAI využívající HbbTV velkou příležitostí pro provozovatele. Umožňuje vyšší zaujetí reklamou a efektivitu reklamy, protože je pravděpodobnější, že reklama bude s diváky vice rezonovat, jestliže bude přizpůsobena jejich zájmům a potřebám. Personalizovaná reklama nejen zlepšuje zážitek diváků, ale navíc také zvyšuje hodnotu reklamních slotů pro vysílatele. Inzerenti jsou ochotni připlatit si za umístění reklamy, která zasáhne cílový segment publika s vyšší přesností. DAI navíc umožňuje provozovatelům shromažďovat cenná data týkající se preferencí a chování diváků, což ještě více zvyšuje jejich schopnost poskytovat vysoce hodnotnou a cílenou reklamu. Tento přístup založený na datech vede ke zvýšení příjmů, což z DAI činí lukrativní strategii v neustále se vyvíjejícím světě televizního vysílání.

Nejnovější specifikace cílené reklamy, kterou společně vyvinuly DVB a HbbTV, nabízí prakticky nedetekovatelné přepínání mezi vysíláním a širokopásmovým obsahem, což znamená, že dynamická reklama je pro diváka naprosto transparentní.

Aplikace HbbTV od společnosti Sofia Digital: Umožňují bohatý zážitek z televize


Společnost Sofia Digital hraje klíčovou roli v rozvoji ekosystému HbbTV, protože poskytuje řadu inovativních aplikací, které zlepšují zážitek z televizního vysílání.


Spouštěcí aplikace Red Button
Red Button je aplikace automatického spouštění v HbbTV, která spravuje a spouští další služby a aplikace. Poskytuje základní funkce, jako je zobrazování oznámení červeného tlačítka, sledování živých akcí prostřednictvím streamování a správa kompatibility služeb na různých zařízeních.

Aplikace VOD/OTT
Aplikace Video-on-Demand a Over-The-Top umožňuje divákům přístup ke katalogu videoobsahu na vyžádání a rozšiřuje jejich možnosti zábavy.

Aplikace Rich EPG
Rich EPG (Rich Electronic Program Guide) od Sofia Digital je komplexní televizní průvodce, který může být přímo propojen s obsahem catch-up a VOD, což divákům usnadňuje vyhledávání obsahu.

Aplikace Live Streaming Channels
Tato aplikace nabízí živé streamovací kanály, které divákům umožňují vychutnat si obsah v reálném čase – včetně sportu, zpráv a událostí.

Funkce Startover a Catchup
Funkce Startover umožňuje divákům znovu spustit aktuálně sledovaný pořad od začátku pomocí síťových streamovacích zdrojů, navíc s výhodou digitální videoreklamy. Funkce Catchup nabízí katalog videoobsahu souvisejícího s televizním kanálem.

Řešení přístupnosti
Společnost Sofia Digital usiluje o lepší dostupnost televizního obsahu a nabízí funkce, jako jsou titulky, personalizovaný text, podpora znakového jazyka, převod řeči na text a uživatelská rozhraní s vysokým kontrastem.

Aplikace související s televizním programem


Aplikace související s konkrétními televizními seriály nebo pořady poskytují divákům interaktivitu v reálném čase, včetně možnosti hlasování, účasti slosování, přístupu k dodatečnému exkluzivnímu obsahu a integrace se sociálními médii.

Měření sledovanosti
Aplikace měření sledovanosti od společnosti Sofia Digital umožňuje monitorovat využívání televizních služeb a poskytuje vysílatelům a provozovatelům cenné informace o chování diváků.

Výhody, které nabízí Sofia Digital


Závazek společnosti Sofia Digital týkající se inovací je zřejmý z její široké nabídky aplikací HbbTV. Díky expertním znalostem v oblasti vývoje spouštěcích aplikací, měření sledovanosti, VOD a Rich EPG je Sofia Digital předním hráčem v ekosystému HbbTV.

Všechny aplikace společnosti Sofia Digital podporují cílenou reklamu a pomáhají provozovatelům a inzerentům zefektivnit jejich kontakt s publikem.Společnost Sofia Digital bere testování a shodu velmi vážně. Všechny aplikace jsou zevrubně testovány v dedikovaném testovacím prostředí společnosti, které zahrnuje více než 200 různých modelů chytrých televizorů z posledních osmi let. Díky tomu je zajištěno, že aplikace fungují bez problémů a splňují potřebné standardy pro HbbTV.

Závěrem lze říci, že HbbTV není jen pouhá technologie. Je to transformace televizního zážitku. Díky inovativním aplikacím společnosti Sofia Digital a společnému úsilí členů Asociace HbbTV si mohou diváci vychutnat interaktivnější, poutavější a personalizovanější televizní zážitek. HbbTV je mostem, který spojuje svět tradičního vysílání a širokopásmového připojení a vytváří harmonickou koexistenci, z níž mají prospěch jak spotřebitelé, tak provozovatelé a zadavatelé reklamy.

Zdroj: sofiadigital.com

Načítání dalších...