DEN SVOBODY SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ: JAK VYPADÁ SVOBODA PODLE EVROPSKÝCH MÉDIÍ

3. 5. 2022
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA
Vysílatelé a streamovací služby po celé Evropě dnes slaví Den svobody sdělovacích prostředků[1]. V době, kdy Evropská komise připravuje návrh Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků (EMFA), si asociace ACT, ABBRO, ACCeS, AKTV, ARCA, CRTV, UTECA a VÖP připomínají společné zásady zajišťující pluralitu, nezávislost a udržitelnost sdělovacích prostředků. Všechna nová nařízení, která mají dopad na audiovizuální média, by se měla posuzovat z hlediska obecných zásad, jako je udržitelnost médií. Vyhneme se tak konfliktům při regulaci i nedostatečné soudržnosti, které negativně ovlivňují mediální prostředí. Evropský akt by měl být příležitostí pro vytvoření celostnějšího přístupu k pluralitě sdělovacích prostředků.

  1. Rozmanitost Evropy vyžaduje, aby akt EMFA vycházel z principu subsidiarity a zaměřoval se na zásady, které nemají rušivý účinek. Veškerá omezení by měla být objektivně odůvodněná, transparentní, nediskriminační a přiměřená, aby chránila svobodu sdělovacích prostředků v Evropě.

  2. Akt EMFA by měl podporovat růst evropské televize a videa na vyžádání a neměl by je brzdit pravidly namířenými proti konsolidaci. Opatření, která jsou zaměřená na omezení konsolidačních kapacit evropských vysílatelů nebo brání inovacím, rozšiřování a hledání nových zdrojů výnosů v odvětví, by v konečném důsledku omezila pluralitu evropských médií. Zároveň by upevnila dominantní postavení velkých technologických společností, které do evropských sdělovacích prostředků neinvestují.

  3. Revize a omezení rušivých a zastaralých pravidel pro sdělovací prostředky podpoří rozmanitost a růst odvětví. Je třeba se zaměřit na oblasti, kde jsou kulturní rozmanitost a investice ohroženy nejvíce. Zejména je nutné přísněji posuzovat akvizice sdělovacích prostředků velkými technologickými firmami, které mají dopad na pluralitu.

  4. Stávající pravidla pro audiovizuální sektor je třeba uplatňovat přiměřeně. Je třeba se vyhnout dalším minimálním požadavkům na úrovni EU, které by mohly nadměrnou zátěž stávajícího rámce (např. směrnice o audiovizuálních mediálních službách) ještě zvýšit o další náklady na dosažení souladu.

  5. Je nutné přijmout opatření pro zviditelnění zpravodajství a obsahu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb. Obsah je třeba chránit před zásahy velkých technologických společností.

  6. Klíčové je nezávislé měření sledovanosti. Hráči podléhající různým regulačním režimům by neměli být v jednom „koši měření sledovanosti“. K jejich měření by se měly používat samostatné, ale srovnatelné měny.

  7. Transparentnost vlastnictví sdělovacích prostředků a státní reklamy je vítána. Taková transparentnost by mohla být užitečná zejména s ohledem na konkrétní situaci v některých členských státech.

  8. Posílení role Skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA). Akt o svobodě sdělovacích prostředků by měl usilovat o to, aby byla skupina ERGA plně nezávislá, personálně obsazená a financovaná pro rostoucí množství činností.


V tento slavnostní den si připomínáme, že svoboda sdělovacích prostředků, pluralita a demokracie vyžadují neustálou ostražitost a podporu. Dokonce i v Evropě některé úřady běžně zasahují do činnosti mediálních společností, jejich redakční nezávislosti a svobody provozu. Primárním cílem Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků musí být omezení neodůvodněných restrikcí, uvalených orgány veřejné správy. Musíme se vyhnout tomu, aby opatření obsažená v aktu EMFA omezila naši schopnost růst a rozvíjet hospodářskou soutěž v prostředí, kde velké technologické firmy nadále využívají asymetrických pravidel a podkopávají základy plurality sdělovacích prostředků.ACT –- ASOCIACE KOMERČNÍCH TELEVIZÍ A SLUŽEB VIDEA NA VYŽÁDÁNÍ V EVROPĚ

ABBRO –- ASOCIACE BULHARSKÝCH VYSÍLATELŮ

ACCeS –- ASSOCIATION DES CHAÎNES CONVENTIONNÉES ÉDITRICES DE SERVICES

ARCA –- RUMUNSKÁ ASOCIACE PRO AUDIOVIZUÁLNÍ KOMUNIKACI

AKTV –- ASOCIACE KOMERČNÍCH TELEVIZÍ

CRTV –- CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

UTECA –- UNIÓN TELEVISIONES COMERCIALES EN ABIERTO

VÖP –- ASOCIACE RAKOUSKÝCH KOMERČNÍCH VYSÍLATELŮ

[1] Dnes je Světový den svobody tisku, více informací naleznete zde.

Načítání dalších...