TELEVIZE NA CELÉM SVĚTĚ OSLAVUJE SÍLU POZORNOSTI

21. 11. 2022
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA
Televizní společnosti po celém světě oslavují 21. listopadu Světový den televize a připomínají nám, jakou má televize moc upoutat naši pozornost. V rámci každoroční iniciativy OSN se bude po celém světě vysílat a sdílet třicetisekundový spot.
Dnešní televize upoutává, okouzluje a přitahuje pozornost diváků


26. Světový den televize oslavuje skutečnost, která platí po celém světě: televize nás dokáže přitáhnout víc než kterékoli jiné médium. Televize je neustále k dispozici - doma, na cestě, na všech obrazovkách (velkých i malých), živě nebo na streamu. Nabízí jak společné, tak osobní zážitky.

Televize od samého počátku sleduje vývoj společnosti a přitahuje pozornost diváků k mediálně zajímavým událostem a společenským otázkám. Drží diváky u obrazovek, protože přináší informace, kterým diváci věří, kvalitní seriály, které je fascinují, filmy, které je upoutají, obsah, který udrží jejich pozornost, a ještě mnohem víc.

Pozornost je také čím dál důležitější pro značky, které chápou dopad této nové metriky: čím je pozornost věnovaná reklamě větší, tím lepší jsou obchodní výsledky. Televize dosahuje jedné z nejvyšších a nejstabilnějších úrovní pozornosti jak v obsahu, tak v reklamě. Efektivitě tohoto média se nic nevyrovná.
„Televize hraje zásadní roli při upozorňování na důležité otázky a formování názoru veřejnosti. Pomáhá lidem udržet si přehled o tématech, na nichž záleží - od míru a bezpečnosti po změnu klimatu, od pandemie k nerovnosti. Zároveň je symbolem globální komunikace, která nám může pomoci společně najít řešení světových problémů.”

Sherri Aldis, ředitelka, UNRIC
„Televizní průmysl neustále pracuje na sofistikovanějším poznání pozornosti věnované reklamě. Poskytovatelé obsahu a značky soutěží o pozornost spotřebitelů a tato nová metrika nám pomůže názorně předvést, že televize přináší krátkodobé i dlouhodobé výsledky, které vyžadují tvůrci programu i zadavatelé reklamy. U příležitosti Světového dne televize si posvítíme na vznikající ekonomiku pozornosti a oslavíme roli, kterou v ní hraje televize ve všech svých podobách,”

říká Katty Roberfroid, generální ředitelka, egta.

Více informací najdete na adrese http://www.worldtelevisionday.com

Kontakt pro tisk:

Alain Beerens

Head of Communications, egta

Association of television and radio sales houses

Tel. : +32 2 290 31 38

E-mail: alain.beerens@egta.com

O THE GLOBAL TV GROUP

The Global TV Group je uskupení obchodních orgánů vysílacích a reklamních společností v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Latinské Americe, jejichž společným cílem je propagovat televizi a připomínat inzerentům, žurnalistům, agenturám a kolegům v oboru účinnost a popularitu televize.

http://www.theglobaltvgroup.com/

 O ASOCIACI KOMERČNÍCH TELEVIZÍ V EVROPĚ (ACT)

Evropské odvětví komerčního vysílání je velice úspěšné. Každý den bavíme a informujeme stovky milionů občanů EU pomocí tisíců kanálů dostupných v celé Evropě. Asociace komerčních televizí v Evropě zastupuje zájmy 29 předních evropských komerčních vysílatelů. Členské společnosti ACT financují, vytvářejí, propagují a distribuují obsah a služby ve prospěch milionů Evropanů napříč všemi platformami. V ACT věříme, že zdravé a udržitelné odvětví komerčního vysílání hraje důležitou roli v evropské ekonomice, společnosti a kultuře.

https://www.acte.be/

O EBU

Evropská vysílací unie (EBU) je přední světové sdružení veřejnoprávních médií. Naším posláním je prosazovat nepostradatelnost veřejnoprávních médií. Zastupujeme 115 mediálních organizací v 56 zemích v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. Máme dalších 31 přidružených členů v Asii, Africe, Australasii a v Severní a Jižní Americe. Naši členové provozují téměř 2 000 televizních a rozhlasových kanálů spolu s řadou online platforem. Společně oslovují publikum čítající více než miliardu lidí po celém světě a vysílají ve více než 160 jazycích. Snažíme se zabezpečit udržitelnou budoucnost veřejnoprávních médií, poskytovat svým členům prvotřídní obsah od zpravodajství po sport či hudbu a stavět na základním étosu solidarity a spolupráce, abychom vytvořili centrum pro učení a sdílení.

https://www.ebu.ch/home

O egta

egta je sdružení televizních a rozhlasových mediálních zastupitelství, a to jak nezávislých, tak interních. Nabízí reklamní prostor soukromých i veřejných televizních a rozhlasových stanic v celé Evropě i jinde ve světě. egta pro své členy plní různé funkce v nejrůznějších oblastech, jako jsou regulatorní otázky, měření sledovanosti, metody prodeje, interaktivita, cross-mediální služby, technické standardy, nová média atd. Během své více než čtyřicetileté existence se egta stala referenčním centrem pro televizní a rozhlasovou reklamu v Evropě. egta čítá více než 160 členů ve 43 zemích.

http://www.egta.com/

 O UNRIC

Regionální informační centrum OSN pro Evropu (UNRIC) se sídlem v Bruselu poskytuje informace o činnosti OSN dvaceti dvěma zemím a je aktivní na sociálních sítích a webových stránkách ve 13 jazycích. Funguje jako evropská komunikační kancelář OSN s cílem zapojit evropské občany a informovat je o globálních problémech. Spolupracuje také s institucemi Evropské unie v oblasti informací. Organizuje aktivní pomoc, společné veřejné informační kampaně a akce ve spolupráci s partnery, k nimž patří EU, vlády jednotlivých zemí, média, nestátní neziskové organizace, tvůrčí komunita i místní správní orgány.

https://unric.org/


Načítání dalších...