LINEÁRNÍ TELEVIZE JE PŘES RŮST VOD OBCHODNĚ KLÍČOVÁ

22. 9. 2022
Zdroj: GettyImages.com
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA
Lineární televizní vysílání je přes rozmach služeb videa na vyžádání (VODviz Video na vyžádání (VOD)) stále klíčovým zdrojem výnosů i zisků vysílatelů, zaznělo na konferenci Innovation Day.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) bude podporovat platformu bezplatného digitálního terestrického vysílání (DTT) i po roce 2030. Na čtvrteční konferenci Innovation Day to uvedl generální ředitel Českých Radiokomunikací (CRA) Miloš Mastník. O budoucnosti DTT se má rozhodovat v příštím roce na konferenci WRC 2023 v Ženevě, která napoví, zda DTT vysílání bude moci využívat svého dosavadního kmitočtového spektra. Ředitel CRA Mastník je přesvědčen, že DTT vysílání má budoucnost i po roce 2030. Nahrávat tomu má současný ekonomický vývoj, kvůli kterému bude celospolečenský zájem o zachování DTT vzhledem k jeho bezplatné dostupnosti.

DTT vysílání je v Česku stále nejrozšířenější formou příjmu televizního signálu. Využívá ho 54 % českých domácností, přičemž penetrace DTT platformy je v čase relativně stabilní. Druhým nejsilnějším je IPTVTelevize přes internetový protokol šíří služby digitální televize prostřednictvím IP protokolu přes zabezpečené počítačové sítě. Na rozdíl od klasického vysílání může být komunikace obousměrná. příjem, který za poslední roky narostl na 26 %, na druhou stranu klesá podíl domácností využívajících satelitní vysílání (na 17,5 %). Ve druhém letošním čtvrtletí se zvýšil podíl kabelového vysílání na 13 % (více viz graf níže).

Vývoj podílu příjmu TV vysílání 2020-2022, zdroj: CRA, Nielsen Admosphere


České Radiokomunikace chtějí podle generálního ředitele dále rozvíjet bezplatné vysílání DTT, zároveň ale usilují i o rozvoj dalších platforem, jakými jsou HbbTV (v současnosti registrováno 1,3 mil. TV připojených k HbbTV) a také OTT.
„Pracujeme na projektu placeného obsahu a diskutujeme zřízení národní platformy,"

nastínil Miloš Mastník možnosti rozvoje placeného obsahu v DTT vysílání.  Diskuse jsou ale podle jeho slov teprve na začátku. Vedle toho si CRA slibují i od vysílání 5G, které testují od letošního jara a které má přinést výhody pro televizní vysílání na mobilním zařízení. Testování 5G by se mělo rozšířit ještě o další vysílače. CRA se rovněž chtějí zaměřit na rozvoj digitálního rádiového vysílání DAB+.

Podle ředitele pro oblast regulace CRA Marcela Procházky je lineární TVLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod. vysílání z obchodního pohledu klíčovým zdrojem výnosů vysílatelů. Služby videa na vyžádání (VODviz Video na vyžádání (VOD), Netflix a další) jsou podle jeho názoru negativně ovlivněny růstem spotřebitelských cen, kdy na některých západních trzích se růst VODviz Video na vyžádání (VOD) zastavil. I to je důvodviz Video na vyžádání (VOD), proč se někteří poskytovatelé snaží do svých modelů zakomponovat prodej reklamy, aby službu pro předplatitele zlevnili. „Sledujeme nárůst AVODviz Video na vyžádání (VOD) služeb, které jsou podporovány reklamou. Mluví o nich Disney nebo Netflix, kteří uvažují i o svých lineárních kanálech zdarma, které budou podporovány reklamou, což je podobný způsob televizního vysílání, jaký známe dnes," uvedl Procházka. Finanční výsledky navíc podle jeho slov ukazují, že výnosy a i provozní marže z lineárního TV vysílání jsou stále v růstu, zatímco provozní marže u internetových VODviz Video na vyžádání (VOD) služeb jsou i záporné.

Zdroj: prezentace M. Procházky na konferenci Innovation Day


Zdroj: mediaguru.cz

Načítání dalších...