Zdroj: Freepik.com
AKTUALITY TRENDY ZAHRANIČNÍ

ČAS STRÁVENÝ U JEDNOTLIVÝCH STREAMOVACÍCH SLUŽEB OPĚT ROSTE

16. 8. 202316. 8. 2023
Rostoucí konkurence ve streamování od roku 2021 snižovala čas strávený u jednotlivých streamovacích služeb. V první polovině roku 2023 v celosvětovém měřítku ale streamovací služby po letech poklesu zaznamenaly nárůst denního zapojení na uživatele, čímž se obrátil klesající trend.

Trend poklesu začal v roce 2021, protože konkurence mezi službami začala snižovat množství času, které mohou spotřebitelé strávit na jednotlivých streamovacích platformách, uvádí nová zpráva společnosti NPAW.

"První polovina roku 2023 znamenala pro globální odvětví streamování videa potenciální bod zvratu, protože poprvé od roku 2021 se denní zapojení uživatelů do jednotlivých streamovacích služeb začalo zvyšovat," uvedl Ferran G. Vilaró, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti NPAW. "Přístup k hlubokým a použitelným datovým poznatkům je klíčový pro orientaci v těchto změnách a pro určení, zda se angažovanost bude i nadále zvyšovat."

Proč čas strávený streamováním jednotlivých služeb roste, však zůstává nejasné a po celém světě se značně liší.

Pokud jde o průměrnou denní dobu přehrávání obsahu VOD na jednotlivých streamovacích službách, podle údajů NPAW došlo v první polovině roku 2023 v Severní Americe k nárůstu o 41 % na 80 minut ve srovnání s předchozím rokem. Celosvětově se průměrná doba strávená u streamovaného obsahu VOD zvýšila o 4 % na 53,3 minuty.

Výzkumníci společnosti NPAW poznamenali, že nárůst zapojení uživatelů do jednotlivých služeb, měřený v denní době přehrávání na uživatele a službu, může signalizovat určitý stupeň konsolidace trhu, kdy se spotřebitelé soustředí na několik málo online video platforem. Dalším vysvětlením může být jednoduše celkový nárůst spotřeby streamování.

Zdroj: NPAW


Zpráva společnosti NPAW o odvětví videostreamingu za první pololetí roku 2023 také zdůrazňuje, že v prvním pololetí roku výrazně vzrostl počet streamovaných přenosů u hlavních sportovních událostí.

Zpráva dokumentuje meziroční nárůst celkového počtu přehrání, doby přehrávání a počtu unikátních uživatelů u událostí, jako je Wimbledon nebo finále NBA, a zdůrazňuje silnou sílu zapojení živých sportovních událostí. Potvrzuje také rostoucí trend přesunu sportovních fanoušků na online videoplatformy a odklon od tradičního vysílání a satelitních kanálů.

Mezi další významné trendy pro první polovinu roku 2023 ze zprávy patřily např:

  • Poprvé od roku 2021 se celosvětově zvýšil počet minut VOD, které spotřebitelé sledují denně, na jednu streamovací službu (+4 %). To naznačuje, že se spotřebitelé mohou buď zaměřovat na několik vybraných služeb, nebo že celková spotřeba roste.

  • Globální počet přehrání lineárního televizního vysílání na uživatele a streamovací službu se rovněž zvýšil o 3 %, což zvrátilo klesající trend, který začal v roce 2021, a potvrdilo možný posun v celém odvětví.

  • Spotřebitelé VOD projevili převážnou preferenci epizodického obsahu, přičemž epizody tvořily 60 % celkového globálního přehrávání, zatímco filmy zaujaly pouze 25 %.

  • Kvalita zážitku z VOD se celosvětově zlepšila navzdory stabilizaci datového toku, protože poskytovatelé dosáhli výrazného zkrácení vyrovnávací paměti.

  • Globální kvalita lineárního obsahu se zlepšila ve všech klíčových ukazatelích, přičemž na regionální úrovni je situace různorodá a naznačuje možné problémy v některých oblastech.

  • Velké obrazovky, zejména chytré televizory, nadále rozšiřovaly svou dominanci v oblasti VOD a zejména v oblasti lineárního obsahu. Na druhou stranu zařízení s malou obrazovkou ztrácela podíl, zejména chytré telefony, a upevňovala se jejich pozice sekundárních streamovacích zařízení.

  • Sportovní vysílání pokračovalo v růstu, protože v první polovině roku došlo při významných sportovních soutěžích k výraznému nárůstu přijetí a zapojení do streamování ve srovnání s předchozím rokem.


Zdroj: NPAW


Celá zpráva je k dispozici zde.

Zdroj: tvtechnology.com

Načítání dalších...