Zdroj: Shutterstock
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA

AKTV, PRIMA A NOVA SE DOHODLY S ÚLOŽIŠTĚM FASTSHARE.CLOUD

15. 5. 202415. 5. 2024
Komerčním TV vysílatelům sdruženým v Asociaci komerčních televizí se podařilo docílit další dohody směřující k vyšší ochraně jejich obsahu v online prostředí.

Asociace komerčních televizí (AKTV) uzavřela společně s TV Nova a FTV Prima dohodu s provozovateli služby Fastshare.cloud, společností Inside Invest, i s jejím bývalým provozovatelem, společností Fusion Media. Dohoda stanovuje podmínky mimosoudního narovnání, kdy provozovatelé úložiště Fastshare.cloud zajistí, aby se na jejich službě nevyskytovala autorsky chráněná díla členů AKTV. Po splnění těchto podmínek ukončí komerční TV vysílatelé soudní a exekuční řízení. Součástí dohody je také úhrada nákladů na právní zastoupení TV Nova a FTV Prima v souvisejících sporech.

Předmětem dohody je na straně úložiště Fastshare.cloud závazek, že přijmou technická opatření zabezpečující, že se na službě nebudou nacházet díla televizních skupin Nova a Prima a nebude je možné na ni ani nahrát, jak s účinností od 5. ledna 2023 požaduje autorský zákon. Seznam chráněných děl je průběžně aktualizován s ohledem na novinkové tituly nebo nové seriálové epizody.
„Po půlroční zkušební lhůtě nyní vidíme, že naše požadavky jako nositele autorských práv nejsou nijak přehnané a je možné je bez problému plnit tak, jako to dělají provozovatelé služby Fastshare.cloud. V tuto chvíli se na službě vyskytuje naprosté minimum našeho obsahu a pokud nalezneme naše díla, která nastavená filtrace zatím nezachytila, operativně komunikujeme a filtraci společně postupně zdokonalujeme,“

říká Klára Brachtlová, prezidentka Asociace komerčních televizí.
„Internetové pirátství i nadále zůstává naší jasnou prioritou. Za nás tedy stále platí, že jsme připraveni jednat i s dalšími provozovateli internetových úložišť a společně nastavit takové podmínky a technická opatření, která zamezí nelegálnímu sdílení našeho obsahu,“

doplňuje Brachtlová.

Kromě aktivní právní ochrany autorských práv se Asociace komerčních televizí dlouhodobě zaměřuje také na osvětovou činnost. V rámci těchto aktivit provozuje informační stránku o autorských právech, která je k dispozici na adrese aktv.cz/copyright.

Zdroj: mediaguru.cz

Načítání dalších...