UNILEVER POVAŽUJE TELEVIZI S POKROČILÝMI MOŽNOSTMI ZA „NÁKLADOVĚ VELMI EFEKTIVNÍ“

17. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com
AKTUALITY KRÁTKÁ ZPRÁVA TRENDY
Televize je z hlediska nákladů pro velké inzerenty velmi úsporné médium, řekl ředitel pro provoz globálních médií, a vývojové novinky u pokročilé televize hodnotu tohoto kanálu dále zvyšují.

V projevu na konferenci Globální budoucnost televizní reklamy Richard Brooke prohlásil: „Jako společnost, která prodává v ročním přepočtu více než dvěma miliardám spotřebitelů denně, pohlížíme na televizi jako na způsob získání určité úrovně zásahu. A díky vysoké míře zásahu je [televize] z hlediska nákladů velmi efektivní.

„Jelikož lidé začali konzumovat média jinak - zejména během posledních šesti až devíti měsíců -, pokročilá televize je přínosná… z hlediska zvyšování a řízení zásahu.“

Pokročilá televize zahrnuje OTT streamovací služby, video na vyžádání ( href="/slovnik-detail/?keyword=Vod&post=6646"
target="_blank" class="search-highlight">VoDviz Video na vyžádání (VOD)), televizi připojenou k internetu (CTV), lineární reklamu založenou na divácích, programatickou reklamu a adresovatelnou televizi.

V reakci na otázku, jakou roli může hrát pokročilá televize v kanálovém mixu značky ve srovnání s tradiční televizí, Brooke popsal, jak pokročilá televize „umožňuje dosáhnout určité úrovně kontextové relevance”, a na vysvětlenou zavzpomínal na mládí.

„Chodíval jsem do malého kina na Fulham Road, [blízko] klubu Hibernian. Jestli tam někdo byl, vzpomene si, že [klub Hibernian v kině] inzeroval, protože byl hned za rohem. Podobným způsobem může i pokročilá televize expandovat nebo do tohoto média přivést nové inzerenty.“

Emmanuel Josserand, který diskusní skupině předsedal a pracuje jako ředitel pro značky, agentury a vztahy v odvětví ve společnosti Freewheel konglomerátu Comcast, vysvětlil, že v poslední exkluzivní studii této společnosti 84 % marketérů předpokládalo v příštích dvanácti měsících růst výdajů na pokročilou televizi.

Studie navrhuje, aby zvýšené výdaje na pokročilou televizi pocházely primárně buď ze zvýšení rozpočtu, nebo z přesunu výdajů pů href="/slovnik-detail/?keyword=Vod&post=6646"
target="_blank" class="search-highlight">vodviz Video na vyžádání (VOD)ně určených pro lineární televizi nebo displej - a protože studie také zjistila, že většina marketérů očekává v roce 2021 snížení marketingových rozpočtů, ukazuje se, že druhá možnost je pravděpodobnější.

Tim Willcox, generální ředitel programatické sekce Amnet společnosti Dentsu, vysvětlil, že ačkoli logicky by se měl rozpočet pro pokročilou televizi přesunout od rozpočtů tradiční televize, realita je taková, že hodnota, kterou inzerenti od rozpočtů tradiční televize požadují, blokuje všechny strany do té míry, že je složité rozpočet stáhnout.

„Krátkodobě rozpočet [pokročilé televize] pochází z ostatních digitálních kanálů, protože jsou trochu proměnlivější. Jsme schopni je maličko více ohnout, aniž bychom skutečně poškodili návratnost investic,” dodal Willcox.

Na druhou stranu Emmanuel Crego, generální ředitel společnosti Values.Media, řekl: „Jsem přesvědčen, že rozpočet na adresovatelnou televizi nebude pocházet z ostatních médií, protože adresovatelnost obohacuje socio-demografické cílení v lineární televizi o cílení inkrementální, tedy přináší lepší optimalizaci rozpočtu na lineární televizi.”

Pro Brooka je však příliš brzy na to, abychom určili, zda další výdaje na pokročilou televizi budou na úkor href="/slovnik-detail/?keyword=Lineární televize&post=8658"
target="_blank" class="search-highlight">lineární televizeLineární vysílání je vysílatelem naprogramovaná sekvence v denním vysílacím plánu, kterou divák nemůže nijak ovlivnit. Je to klasické televizní nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami a dalšími částmi vysílání). Opakem je non-linear broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si divák volí, co a v jakém čase bude sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, VOD (video-on-demand) služby apod.. Spíš je to tak, že „když je obsah, najde se i rozpočet“.

„Realita je taková, že obsah bude vždy hybnou silou pro rozpočet inzerentů, protože obsah je to, na co se lidé dívají, a v tuto chvíli je k dispozici úžasný obsah. Při lockdownu se lidé oddávají sledování všeho, co je k dispozici.“

Brooke dodal, že pro Unilever je důležitější, že televize se posouvá od jedinečného regulovaného lineárního streamu a že všichni aktéři v odvětví zůstávají odpovědnými poskytovateli obsahu.

„Regulace používaná v televizi je velmi dobrá věc. Jak se televize posunuje od jedinečného regulovaného lineárního streamu, my v Unilever bychom očekávali, že tento prostor nadále zůstane odpovědným poskytovatelem obsahu, a právě to také budeme prosazovat.“

Zdroj: mediatel.co.uk

Načítání dalších...