14 - 18/10 2024

MIA – MERCATO INTERNACIONALE AUDIOVISUALE

MIA nejdůležitější událostí v oboru v Itálii a patří mezi nepřehlédnutelné mezinárodní akce zaměřené na koprodukci, strategie a modely financování, prodej a distribuci děl a přehlídku obsahu. Je účinnou platformou pro cirkulaci talentů a projektů.

Kategorie: JINÉ, KONFERENCEVíce informací