< zpět na slovník

Jedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promoOznámení vysílatele vysílaná za účelem vlastní propagace a týkající se jeho vlastních pořadů a doprovodných výrobků nebo služeb, které jsou od těchto pořadů přímo odvozeny. Tato oznámení se nevčítají do reklamních limitů, vysílatelé však nesmí mimo reklamní čas vysílat jiná sdělení, která by propagovala jejich hospodářskou činnost, jež nesouvisí s vysíláním jeho pořadů. Protože je self-promo reklamou, musí být tato oznámení stejně jako reklama rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Nejčastějšími typy self-proma jsou upoutávky na připravované pořady nebo bloky pořadů (např. letní filmy) nebo na produkty a služby přímo odvozené od pořadů, jakými jsou například knihy receptů z pořadů o vaření nebo DVD se záznamy pořadů apod.. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákonZákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Upravuje práva a povinnosti subjektů v souvislosti s provozováním vysílání, ale i práva a povinnosti státu, resp. Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Stanovuje zejména obsahové limity pro rozhlasové a televizní vysílání (pořady, obchodní sdělení i další části vysílání), podmínky pro udělování a odnímání oprávnění k provozování vysílání a převzatého vysílání, zřizuje Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promoOznámení vysílatele vysílaná za účelem vlastní propagace a týkající se jeho vlastních pořadů a doprovodných výrobků nebo služeb, které jsou od těchto pořadů přímo odvozeny. Tato oznámení se nevčítají do reklamních limitů, vysílatelé však nesmí mimo reklamní čas vysílat jiná sdělení, která by propagovala jejich hospodářskou činnost, jež nesouvisí s vysíláním jeho pořadů. Protože je self-promo reklamou, musí být tato oznámení stejně jako reklama rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Nejčastějšími typy self-proma jsou upoutávky na připravované pořady nebo bloky pořadů (např. letní filmy) nebo na produkty a služby přímo odvozené od pořadů, jakými jsou například knihy receptů z pořadů o vaření nebo DVD se záznamy pořadů apod. vysílatelů.Příspěvky, které obsahují slovo Reklama

REKLAMNÍ INVESTICE V MÉDIÍCH ZA OSM MĚSÍCŮ DRŽÍ DVOUCIFERNÝ RŮST

20. 9. 2022
Všechny sledované mediatypy vykázaly v letošním osmém měsíci meziroční růst monitorovaných investic do médií. Dosavadní vývoj reklamních inv...

MĚLY BY STARTUPY ZVÁŽIT REKLAMU V TELEVIZI?

2. 9. 2022
Před dvaceti lety - v dobách televizních trháků a pořadů, které vám nesměly uniknout - bylo televizní médium vázáno na určitý čas a rozvrh....

10 HLAVNÍCH DŮVODŮ, PROČ JE TELEVIZE LEPŠÍ NEŽ YOUTUBE

1. 9. 2022
Rozhodujete se, jak investovat mediální rozpočet určený pro video? Zajímá vás, jaký je rozdíl mezi televizí a YouTube? Odborníci ze společno...

HRUBÉ INVESTICE DO REKLAMY ZA SEDM MĚSÍCŮ ROSTLY O 13 %

26. 8. 2022
Hrubé investice do nákupu reklamního prostoru v médiích se za prvních sedm měsíců roku zvýšily o téměř 13 %. Hrubé investice do nákupu re...

KREATIVNÍ REKLAMY DÁVAJÍ ZAPOMENOUT NA TY NUDNÉ

27. 7. 2022
Jaká je síla kreativní reklamy? Stručně řečeno, kreativní reklamy díky své zapamatovatelnosti, a tím, že vyčnívají z davu, zhoršují zapamato...

DEMYSTIFIKACE CTV VE VELKÉ BRITÁNII

5. 7. 2022
Matt Hill ze Thinkboxu zkoumá svět CTV a zjišťuje, proč je Británie tvrdý oříšek Ve světě televize připojené k internetu se toho děje sp...

MEDIÁLNÍ INVESTICE BYLY VYŠŠÍ I V KVĚTNU, RŮST ALE ZPOMALIL

20. 6. 2022
Meziroční růst reklamních investic do médií pokračoval i v květnu, byl ale nižší než v předcházejícím měsíci. Monitorovaný objem reklamní...

STUDIE EU: EVROPŠTÍ DIVÁCI CTV SI OSVOJUJÍ PLATFORMY PODPOROVANÉ REKLAMOU

3. 6. 2022
Diváci připojené televize (CTV) v šesti evropských zemích - včetně Francie, Německa a Velké Británie - používají v průměru 3,5 streamovacích...