< zpět na slovník

Krátká část vysílání televizního kanálu, jejímž obsahem je reklamaJedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální).

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.
či reklamní sdělení. Začátek a konec reklamního spotu je určen s přesností na jednu sekundu. Reklamní spot musí být vždy zahrnut do reklamního bloku, i kdyby v reklamním bloku byl pouze jeden reklamní spot.Příspěvky, které obsahují slovo Reklamn�� spot

JEDNOTNÉ MĚŘENÍ PRO TV A ONLINE VIDEO ADCROSS SE ROZŠÍŘÍ

13. 4. 2022
Media Club a Nielsen Admosphere pracují na dalším vývoji crossplatformního měření TV a video reklamy AdCross. Mediální zastupitelství Med...

TV PRIMA UVEDLA V HBBTV REKLAMNÍ FORMÁT MAX REACH

30. 3. 2022
Reklamní formát, který maximalizuje zásah díky propojení TV spotové reklamy a HbbTV, uvedla i televize Prima. TV Prima zavedla reklamní f...

NOVA ROZVÍJÍ SVÉ HBBTV, ZAVEDLA LIŠTU PRO VÝZNAMNÉ ZPRÁVY

21. 9. 2021
TV Nova spustila novou funkcionalitu breaking news, díky které se diváci sledující lineární televizní vysílání prokliknou k dalším informací...

NOVA: KAMPAŇ V HBBTV PŘINESLA SAZCE MILION DIVÁKŮ NAVÍC

8. 9. 2021
Nová kampaň HbbTV s cílením Max Reach přivedla Sazce další skoro milion diváků během 48 hodin, sdělila televizní skupina Nova. TV Nova uv...

POČET GRP SE V KVĚTNU ZVÝŠIL, POPTÁVKA PO TV REKLAMĚ ROSTE

14. 6. 2021
Objem televizní reklamy vyjádřený v počtu doručených reklamních GRP se na českých televizních obrazovkách v letošním květnu zvýšil. Objem...

AVOD BUDE MÍT VELKÝ PODÍL, ALE JEŠTĚ TO POTRVÁ

25. 3. 2021
Streamování mění svět sledování televize. Naneštěstí pro svět reklamy je valná většina tohoto sledování bez reklam, protože na většině těch ...

ALZA.CZ UŽ SYPE DO REKLAMY VÍC NEŽ KAUFLAND I LIDL

22. 1. 2020
V roce 2019 tady televize odvysílaly znovu víc reklam a zároveň reklamní spoty zdražily. Nejsilnějším zadavatelem roku byl podle Nielsen Adm...

DŮVOD, PROČ JE TELEVIZE STÁLE NEJMOCNĚJŠÍM REKLAMNÍM MÉDIEM

28. 8. 2018
Když se mediální prostředí začalo fragmentovat a objevovaly se nové reklamní prostředky, televize se za poslední dvě dekády musela začít rad...