KONFERENCE 2021

TÉMA MĚSÍCE ZÁŘÍ: TELEVIZE 2.0

Prezentace a videa

Budete přesměrování na zaheslovanou stránku s videozáznamy z konference.

AGENDA

9:00 – 9:30

Registrace, občerstvení, networking

9:30 – 9:45

Úvodní slovo, představení značky ScreenVoice

9:45 – 10:30

Richard Broughton, Ampere Analysis

The European VOD landscape – the state of play

Evropský trh videa na vyžádání:

 • Jaká je velikost trhu videa na vyžádání v Evropě, jaké jsou jeho trendy a jaký je jeho příspěvek k ekonomice regionu?
 • Jak se chovají spotřebitelé VOD a jak se v různých skupinách publika mění příjem a používání videa na vyžádání ?
 • Prezentace se zaměří i na místní vs mezinárodní platformy. Kdo jsou lídři trhu a jak si evropské skupiny vedou ve srovnání s americkými účastníky?
 • Roste význam distribučních partnerů na tomto přeplněném a složitém trhu?
 • A jak se vyvíjejí strategie obsahu a cílení? Jak mění globální streamovací skupiny svůj přístup na evropský trh a co to znamená pro vysílací společnosti i pro místní hráče VOD?

10:30 – 11:15

Magnus Fischer, RTL INTERACTIVE GMBH

RTL+ – Local hero of the German streaming market

 • Jak se vyvíjí mediální návyky v Německu?
 • Jak RTL přistoupilo k vývoji své video platformy od TVNOW až po RTL+?
 • Jak rozvíjí své produktové a obchodní koncepty?
 • A jak se vyvíjela výkonnost?

11:15 – 12:00

Občerstvení

12:00 – 12:45

Daniel Reiner, RTL DATA Alliance

Stefan Schönherr, eye square

Track the Success

Studie Track the Success iniciativy Screenforce jako důkaz: dopad reklamy závisí na okolnostech jejího vnímání. 

Klíčová zjištění:

 • Okolnosti použití mediálního kanálu jsou pro účinek reklamy zásadní
 • Televizní obsah: Největší dopad reklamy díky nejlepší viditelnosti a intenzitě vnímání – YouTube a Facebook zaostávají
 • Stejné výsledky v Německu, Rakousku i Švýcarsku

 

Experimentální studie Track the Success realizovaná v Německu, Rakousku a Švýcarsku navazuje na velmi oceňovanou studii o dopadu reklamy Not All Reach Is Equal od Karen Nelson-Field z roku 2020. Vydává ji Screenforce – iniciativa marketérů televizního a pohyblivého obrazového obsahu v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Opět srovnává účinnost stejných reklam zobrazovaných v různých mediálních kanálech, konkrétně v televizi, televizi na vyžádání (BVOD), na YouTube a na Facebooku. Letos se ale zaměřuje na okolnosti vnímání při konzumaci médií. Studii prováděl institut eye square. Při realizaci dosud největšího průzkumu v domácnostech ve všech německy mluvících zemích použil zcela nový přístup. Výsledky studie si můžete stáhnout na adrese www.screenforce.de.

 

Studie Track the Success v podstatě zkoumá, jak diváci a uživatelé vnímají mediální obsah. Analyzuje, jaký vliv na dopad reklamy má konkrétní situace při jejím vnímání. Předmětem zkoumání byly tři faktory: vnímání, reakce a dopad. Pojem „vnímání“ se vztahuje na všechny proměnné související s technickou podobou reklamy. Jak dlouho se reklama zobrazuje, s jakým nastavením zvuku a jakou část obrazovky pokrývá? Zahrnuje i vizuální pozornost diváků. Jak dlouho se dívali na obrazovku, když se zobrazovala reklama? „Reakce“ popisuje emocionální odezvu a aktivaci. Jak úspěšná je reklama, pokud jde o emocionální zaujetí diváka? Cítí se publikum při sledování obsahu a reklamy spíše uvolněně, nebo je aktivní?

 

Zde je přehled nejdůležitějších poznatků:

 

 • Reklama v televizi je velice účinná. Má velký náskok jak v případě spontánního, tak podpořeného reklamního povědomí.
 • Ovlivnění nákupního záměru je obecně složitější, závisí totiž na několika faktorech. Rozdíly jsou proto menší, ale celkový vzorec zůstává do značné míry stejný. Televize a BVOD jsou na tom s vlivem na nákupní záměr stejně a žebříček vedou, za nimi následuje YouTube a poté Facebook.
 • Podíváme-li se na celkovou emocionalizaci po dobu, kdy byla pozornost upřená na reklamu, je na prvním místě BVOD. Na dalších místech skončila televize a YouTube. Facebook srovnatelné úrovně emocionalizace nedosahuje. Pozitivní emoce jsou důležité, protože díky nim jsou lidé vstřícnější a přístupnější reklamním sdělením. Spotřebitelé, kteří mají pozitivní vztah k určité značce, jsou také obecně ochotnější kupovat si její výrobky.
 • Patrné jsou také rozdíly mezi obsahem a reklamou. V televizi a BVOD má reklama srovnatelně silný emocionální dopad jako sám obsah. Na YouTube je rozdíl větší na Facebooku je nepoměr největší, reklama výrazně ztrácí na obsah.
 • Televize je médium zpravidla sledované pasivněji, v pohodlné poloze (tzv. lean-back médium). Diváci jsou během vnímání reklamy uvolněnější. YouTube se vyznačuje aktivnějším přístupem ke sledování (tzv. lean-forward médium). Diváci jsou obecně v napjatějším rozpoložení, a proto mají silnější pocit, že je reklama ruší. BVOD se nachází někde uprostřed. Na Facebooku jsou kontakty krátké, a proto reklamy velkou aktivitu nevyvolávají.
 • Televize má vyváženou úroveň aktivace během reklamy a obsahu. Na Facebooku jsou změny mezi obsahem a reklamou příliš rychlé, aby byly rozdíly v aktivaci viditelné. O to viditelnější je změna na YouTube. S reklamou v televizi se seznámíme a přijmeme ji. Oproti tomu změna mezi obsahem a reklamou na YouTube způsobuje větší kolísání v aktivaci.

12:45 – 13:30

Chris Goldson, ITV

Bhavit Chandrani, ITV

 

The renaissance of TV advertising

 

ITV přiváží poutavý příběh 4„R“, který vypráví o renesanci televizní reklamy ve Spojeném království:

 1. Jak zadavatelé z hlavních kategorií znovuobjevili (Rediscovery) význam televizní reklamy.
 2. Jak během pandemie přehodnotili (Revaluation) důležitost ITV jako reklamního partnera.
 3. Jak došlo k oživení (Revitalised) zákaznické základny díky nárůstu e-commerce a značek DTC.
 4. Jak byla díky klíčovým úspěchům plynoucím z vyvíjející se adresné nabídky znovunalezena síla (Reinvention) televizní reklamy.

13:30

Závěrečné slovo, konec konference

ŘEČNÍCI

RICHARD BROUGHTON

RICHARD BROUGHTON

Research Director

AMPERE ANALYSIS 

Richard je absolventem univerzity v Cambridge a má více než desetiletou zkušenost s analýzou televizního, filmového a komunikačního průmyslu. Spolupracoval s řadou špičkových mezinárodních mediálních, sportovních, telekomunikačních a technologických společností, kterým také poskytuje poradenství. Má zkušenosti s finančním modelováním, kvantovým výzkumem a strategií.

Ve společnosti Ampere Analysis Richard navrhuje nové generace mediálních a komunikačních analýz a podílí se na jejich vývoji. Spojuje osvědčené metody výzkumu s nejnovějšími technikami a postupy při sběru dat a manipulace s nimi.

MAGNUS FISCHER

MAGNUS FISCHER

Head of Customer Insights & Offer Management

RTL INTERACTIVE GMBH

Magnus vystudoval Technickou univerzitu v Ilmenau a již jeho diplomová práce s tématem „Mediální průmysl“ naznačovala směr jeho dalšího působení. Více než 15 let pracuje v médiích pro značky jako RTL2, maxdome (P7S1) a Amazon. Od roku 2014 Magnus vede v RTL operační tým TVNOW (customer journey / insights / offer / CRM) a pomohl vybudovat tohoto hrdinu na německém území.

DANIEL REINER

DANIEL REINER

Senior Advertising Researcher

RTL DATA ALLIANCE

Daniel Reiner získal bakalářský titul na Kolínské univerzitě a magisterský titul na univerzitě v Düsseldorfu. Nyní pracuje na pozici Senior Advertising Researcher pro datové a výzkumné kompetenční centrum RTL DATA Alliance. V rámci své práce studuje dopad reklam a jejich mechanismy vlivu v kampaních napříč všemi typy médií a platformami. Ve výzkumu se zaměřuje na analýzy dopadu reklamy s přihlédnutím ke konkrétnímu kontextu konzumace a roli reklamy s ohledem na její efektivitu.

Před nástupem do RTL pracoval pro největší německou mediální agenturu groupM v oddělení výzkumu a byl odpovědný za výzkumné studie, které se týkaly efektivity cílených internetových kampaní a jejich potenciálu pro zlepšení.

Daniel také přednáší – jeho zaměřením jsou mediální a komunikační studia na Bádensko-württemberské družstevní státní univerzitě (DHBW) v Ravensburgu.

STEFAN SCHÖNHERR

STEFAN SCHÖNHERR

Unit Lead Brand & Media Experience & Partner

EYE SQARE 

Stefan Schönherr pracuje ve společnosti eye square od roku 2007 v oddělení Brand and Media Experience, které od roku 2013 vede. V roce 2018 se na jeho rozvoji podílí také z pozice partnera. Hlavní náplní Stefanovy práce jsou kvantitativní studie zaměřené na pochopení mediálních žánrů a využívání médií. Zajímá se nejen o nové formáty internetové displejové reklamy a sociální média, ale také o význam klasických kanálů v moderním mediálním prostředí. Stefan také vede mezinárodně uznávané studie, za zmínku stojí například oceněné „Power of Creation“ (cena IAB za výzkum v roce 2016) nebo „Display Werbung wirkt implizit“ (nominace na cenu BVM za inovaci v roce 2011). V nejnovější studii „Track the Success for Screenforce“ zkoumá dopady televizní reklamy.

CHRIS GOLDSON

CHRIS GOLDSON

Director of Commercial Marketing & Pitch Development

ITV

Chris Goldson působí v médiích přes 20 let. Pracoval pro značky Media Week, Financial Times nebo BBC. Chris se stará o komerční marketing ITV, ve které působí jíž deset let od roku 2011. Vede inovační tým „Creative Works“, se kterým dodnes vytváří vzrušující nápady pro inzerenty a  prodejní tým a z celé jeho práce je znát, že Chris prostě MILUJE televizi!

Bhavit Chandrani

BHAVIT CHANDRANI

Director of Digital and Creative Partnerships

ITV

Bhav Chandrani má v ITV na starosti inovační tým ale také s mediálními značkami, jako je Twitter, Global Radio nebo Shoppability. Řídí také projekty Metaverse. Bhav působí více než 20 lety v oboru a je zakládajícím členem sítě diverzity, MeFA (Media For All), mentorem 100 NAB a ředitelem představenstva společnosti Metavision. Jeho největší vášní je spojování značek a obsahu, a jejich propojením vytváření smysluplných kampaní.

MÍSTO KONÁNÍ

THEATRE ROYAL

Vinohradská 48

Praha 2